Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Europos Sąjungos finansuojamas projektas ENI-LLB-0-249

2019 m. gegužės 15 d. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje prasidėjo Europos Sąjungos finansuojamo projekto ENI-LLB-0-249 pagal Europos kaimynystės priemonę.

Projekto uždaviniai:

  • rekonstruoti Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos senąjį pastatą ir pastatyti naują priestatą, pritaikant gimnazijos aplinką etnokultūrinio ugdymo reikmėms;
  • aprūpinti gimnaziją modernia ugdymo įranga ir priemonėmis, sudarant prielaidas mokymosi turiniui tobulinti ir švietimo paslaugų kokybei gerinti;
  • atnaujinti VŠĮ „Lydos 4-oji vidurinė mokykla“ infrastruktūrą, sudarant sąlygas etnokultūriniam neformaliam ugdymui organizuoti ir švietimo paslaugų kokybei gerinti;
  • parengti metodologinę ir mokomąją medžiagą etnokultūriniam mokinių ugdymui.

Vaikų vasaros stovykla „Kartu smagiau“

Etnokultūrinė stovykla Lydoje

Projekto ENI-LLB-0-249 partnerių administracinis susitikimas

Etnokultūros diena

ES projekto ENI-LLB-0-249 administracinis susitikimas

Mokslo paskirties pastato Sietyno g. 21, Vilniuje, I etapo statybos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo konkursas

Folkloro festivalis „Mūsų paveldas“

ES projekto ENI-LLB-0-249 administracinis susitikimas

Mokslo paskirties priestato statyba

Tarptautinis jaunųjų tyrinėtojų konkursas „Mūsų palikimas“

Seminaras-praktikumas „Etnokultūros elementų naudojimas šiuolaikiniame ugdymo procese“


Projektas finansuojamas ES (90 proc.) ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis (10 proc.). ES finansavimas sudaro 2,5 mln. eurų.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija