Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Apie Pranciškų Skoriną

Pranciškus Skorina

Gyvenimo datos: apie 1490–1541 m.
Gimimo vieta: Polockas (Baltarusija)
Veikla: baltarusių knygų spausdinimo pradininkas, švietėjas

Tikslūs Pranciškaus Skorinos gyvenimo metai nežinomi, tiek gimimo, tiek mirties datos spėjamos. Žinoma, kad gimė Polocko pirklio Luko Skorinos šeimoje, kuri vertėsi kailių ir odų prekyba, palaikydavo prekybinius ryšius su Vilniumi. Mokėsi parapinėje pagrindinėje Polocko mokykloje, vėliau mokslus galėjo tęsti pas katalikų vienuolius bernardinus. Nuo 1504 m. P. Skorina Krokuvos universitete studijavo septynis laisvuosius menus arba mokslus – gramatiką, logiką, retoriką, muziką, aritmetiką, geometriją, astronomiją ir filosofiją. 1506 m. įgijo laisvųjų mokslų bakalauro laipsnį. 1506–1512 m. P. Skorina daug keliavo. Šiuo laikotarpiu studijavo ir Paduvos universitete Italijoje, įgijo laisvųjų mokslų magistro ir daktaro laipsnius. Skorina buvo baltarusis. Be savo gimtosios kalbos, jis puikiai mokėjo lenkų, čekų, senovės slavų, hebrajų, graikų, lotynų kalbas.

Daugiausiai P. Skorina nuveikė švietimo, knygų leidimo ir platinimo srityje. 1517 m. Prahoje (Čekija) įkūrė spaustuvę, kur per trejus metus (iki 1519 m.) parengė ir išleido psalmyną ir kitas Senojo Testamento knygas. Biblijoje buvo išspausdinta graviūra su paties Pranciškaus Skorinos portretu, kuriame matyti ir pagrindiniai P. Skorinos simboliai – saulė ir mėnulis.

Tarp 1519–1522 m. P. Skorina apsigyveno Vilniuje. Tiksli data nėra žinoma, todėl istorikai pateikia įvairias datas. Apie 1525 m. P. Skorina vedė pirklio Jurgio Odverniko našlę Margaritą. Vilniuje, burmistro Jokūbo Babičiaus namuose įkūrė pirmąją spaustuvę Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Manoma, kad šis namas stovėjo ties Didžiosios ir Stiklių gatvių sankirta. Čia P. Skorina atspausdino dvi knygas – „Apaštalas“ (1525 m.) ir „Mažoji kelionių knygutė“ (tarp 1525–1530 m.). Vilniuje spausdintose knygose P. Skorina įrašydavo žodžius – „Išspausdinta garbaus vyro, šlovingo ir didžio Vilniaus miesto vyriausiojo burmistro Jokūbo Babičiaus name“.

Pranciškaus Skorinos atminimas įamžintas Vilniuje. 1990 m. ant namo Didžiojoje g. 19/2 (Senamiesčio seniūnija) atidengta memorialinė lenta. Joje yra spaustuvininko bareljefas ir įrašas lietuvių ir baltarusių kalbomis, kad nuo 1522 m. iki 1525 m. Vilniaus mieste baltarusių švietėjas P. Skorina išleido pirmąsias Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje spausdintas knygas.

1973 m. Vilniuje, vadinamajame Spaustuvės kiemelyje, esančiame Stiklių g. 4 (Senamiesčio seniūnija), pastatyta rausvo granito dekoratyvinė skulptūra „Metraštininkas“ (skulpt. Vaclovas Krutinis). Skulptūra skirta gretimame name buvusiai Mamoničių spaustuvei priminti ir spausdinimo pradininko Lietuvoje P. Skorinos atminimui pagerbti. Skulptūra vaizduoja žmogų, sėdintį su atversta knyga ant kelių. Vilniuje (Sietyno g. 21, Karoliniškių seniūnija) veikia Pranciškaus Skorinos vardu pavadinta gimnazija, kurioje dėstoma baltarusių kalba. Vilniuje (Naujamiesčio seniūnija) yra P. Skorinos vardu pavadinta gatvė. Ši istorinė asmenybė pagerbta ir gimtojoje Baltarusijoje, kur jam skirti paminklai pastatyti Polocke, Minske ir Lydoje.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija