Maitinimo paslaugos

Maitinimo paslaugas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje teikia UAB „PONTEM“.

Visais rūpimais klausimais kreipkitės į UAB „PONTEM“ Maitinimo skyriaus vadovė - Romana Lelevienė.

Tel. +370 6 999 7355, el. paštas romana.leleiviene@pontem.lt