Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Projekto ENI-LLB-0-249 partnerių administracinis susitikimas

2019 m. rugsėjo 25 d. įvyko tarptautinio Europos Sąjungos finansuojamo projekto ENI-LLB-0-249 pagal Europos kaimynystės priemonę partnerių administracinis susitikimas. Jo metu buvo aptarti aktualūs projekto įgyvendinimo klausimai, veiklos ir įgyvendinimo terminai. Projekto dalyviai pasidžiaugė, kad iš ES projekto lėšų vasarą buvo atnaujinta vienos ugdymo įstaigos sporto salė ir persirengimo patalpos, pasidalijo patirtimi apie organizuotą etnokultūrinę stovyklą rugpjūčio mėnesį, susitarė dėl bendro įvadinio etnokultūros seminaro mokytojams Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir administracinio susitikimo Vilniuje.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija