Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Etnokultūros diena

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje tęsiamas tarptautinio Europos Sąjungos finansuojamo projekto ENI-LLB-0-249 pagal Europos kaimynystės priemonę įgyvendinimas. Tuo tikslu spalio 11 d. gimnazijoje vyko Etnokultūros diena. Skatinant dviejų šalių mokytojų bendradarbiavimą pravestas įvadinis seminaras „Etnokultūrinių kompetencijų ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“, kuriame kvalifikaciją kėlė šešiolika pedagogų. 1-10 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose „Žvakdirbystė“, „Keramikos meno užsiėmimas“, „Tatuiruočių magija“, „Lininės lėlės“, „Popierinės rugiagėlės“, kurių metu buvo ugdomas mokinių kūrybiškumas.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.