Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Seminaras-praktikumas „Etnokultūros elementų naudojimas šiuolaikiniame ugdymo procese“

2021 m. gegužės 5 d. įgyvendinant ES projektą ENI-LLB-0-249 nuotoliniu būdu vyko seminaras-praktikumas „Etnokultūros elementų naudojimas šiuolaikiniame ugdymo procese“. Seminaro dalyviai aptarė naują požiūrį į etnokultūros mokymą ir etnokultūros elementų taikymą šiuolaikinėje mokykloje, pasidalijo darbo patirtimi naudojant unikalų internetinį įrankį – baltarusių ir lietuvių etnokultūros skaitmeninę mokymo priemonę – SMP „Etnokultūra“.

Pagrindinė šios priemonės paskirtis – palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių etnokultūrinius gebėjimus, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti etninės kultūros pagrindus, skatinti mokymosi motyvaciją naudojant virtualią mokymo(si) platformą.

Trumpa informacija apie SMP pateikiama čia

Kviečiame naudotis SMP „Etnokultūra“ mo.skorinosgimnazija.lt

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis leidinys atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija