Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas2021 m.2022 m.
Suma, EurDarbuotojų skaičiusSuma, Eur
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams*1*
Specialistas buhalteris*1*
Budėtojas-sargas 677 5 798
IT specialistas * 1 *
Kiemsargis * *
Mokytojo padėjėjas vaikams, turintiems vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių * *
Pastatų priežiūros specialistas 937 2 1159
Rūbininkas * 1 *
Sekretorius * 1 *
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas * 1 *
Valytojas 850 5 925
Direktorius * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1401 2 2816
Bibliotekininkas 1946 2 1772
Logopedas * 1 *
Mokytojas 1257 35 2847
Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą 0 2 1875
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą 834 3 1290
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja 1048 2 1172
Mokytojo padėjėjas 1032 4 437
Psichologas * 1 *
Socialinis pedagogas * 1 *
VDM pedagogas 569 6 570
VDM specialistas * *

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija