Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas2020 metai2021 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičiusII ketv.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui101421020
Mokytojas1010301107
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio
ugdymo programą
112621255
VDM pedagogas4443718
Valytojas6073642
Budėtojas-sargas4046442
Kiemsargis4552481
Direktorius*1*
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams*1*
Logopedas*1*
Bibliotekininkas*1*
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja*1*
Pastatų priežiūros specialistas*1*
Psichologas*1*
Sekretorius*1*
Socialinis pedagogas*1*
Techninių  mokymo priemonių specialistas*1*
IT specialistas*1*
VDM specialistas*1*

* Duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2023 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija