Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas2020 metai2021 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičiusII ketv.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui101421020
Mokytojas1010301107
Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio
ugdymo programą
112621255
VDM pedagogas4443718
Valytojas6073642
Budėtojas-sargas4046442
Kiemsargis4552481
Direktorius*1*
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams*1*
Logopedas*1*
Bibliotekininkas*1*
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja*1*
Pastatų priežiūros specialistas*1*
Psichologas*1*
Sekretorius*1*
Socialinis pedagogas*1*
Techninių  mokymo priemonių specialistas*1*
IT specialistas*1*
VDM specialistas*1*

* Duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.