Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Kontaktai

Diana Stachnovič

Gimnazijos direktorė

Tel. +370 5 245 9127

El. p. diana.stachnovic@skorinosgimnazija.lt

Veiklos ataskaita: 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. Veiklos užduotys Gyvenimo aprašymas

Jūratė Norvaišienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. +370 5 245 7928

El. p. jurate.norvaisiene@skorinosgimnazija.lt

Nijolė Bagdonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. +370 5 245 7928

El. p. nijole.bagdoniene@skorinosgimnazija.lt

Semionas Kirilovas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Tel. +370 5 245 7928

El. p. semionas.kirilovas@skorinosgimnazija.lt

Budėtoja

Tel. +370 5 244 7432

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija