Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Kontaktai

Diana Stachnovič

Gimnazijos direktorė

Tel. (8 5) 245 9127

El. p. diana.stachnovic@skorinosgimnazija.lt

Veiklos ataskaita: 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Veiklos užduotys

Gyvenimo aprašymas

Jūratė Norvaišienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. (8 5) 245 7928

El. p. jurate.norvaisiene@skorinosgimnazija.lt

Nijolė Bagdonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. (8 5) 245 7928

El. p. nijole.bagdoniene@skorinosgimnazija.lt

Semionas Kirilovas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Tel. (8 5) 245 7928

El. p. semionas.kirilovas@skorinosgimnazija.lt

Budėtoja

Tel. (8 5) 244 7432