Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Įtraukusis ugdymas

  • Fizinės aplinkos pritaikomumas: stasis.lt
  • Specialiosios erdvės mokiniams: Gimnazijoje yra įrengtas nusiraminimo kambarys, skirtas elgesio ir emocinių sutrikimų turintiems vaikams.
  • Specialiosios klasės: neturime.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija