Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

ES projekto ENI-LLB-0-249 administracinis susitikimas

Įgyvendinant tarptautinį Europos Sąjungos finansuojamą projektą ENI-LLB-0-249 pagal Europos kaimynystės priemonę 2019 m. gruodžio 13 d. Vilniuje vyko Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos ir projekto partnerių administracinių grupių susitikimas. Jo metu buvo aptarti projekto pirmojo pusmečio įgyvendinimo rezultatai. Partneriai supažindino su projekto įgyvendinimo ataskaitos projektu, pasidalijo projekto įgyvendinimo praktiniais aspektais, aptarė einamuosius klausimus, suderino artimiausių renginių ir susitikimų datas.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija