Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Mokslo paskirties priestato statyba

Vykdant Europos Sąjungos finansuojamą projektą ENI-LLB-0-249 pagal Europos kaimynystės priemonę, 2020 m. kovo 5 d. pasirašyta naujo mokslo paskirties priestato prie Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos rangos darbų sutartis. Planuojamų darbų pradžia numatyta 2020 m. balandžio 27 d.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.