Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Mokslo paskirties priestato statyba

Vykdant Europos Sąjungos finansuojamą projektą ENI-LLB-0-249 pagal Europos kaimynystės priemonę, 2020 m. kovo 5 d. pasirašyta naujo mokslo paskirties priestato prie Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos rangos darbų sutartis. Planuojamų darbų pradžia numatyta 2020 m. balandžio 27 d.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija