Mokinių priėmimas

Mokiniai į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 1-12 klases priimami iš visos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos. Gimnazijai nėra priskirta aptarnavimo teritorija.

Prašymai mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje pateikiami nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. internetu per e. sistemą svietimas.vilnius.lt. Neturintys galimybių užpildyti prašymo namuose internetu, jį galės užpildyti atvykę į gimnaziją.

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas prašymą pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos mokinių priėmimo komisija:

  • Komisijos pirmininkė – Jūratė Norvaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos sekretorė – Aleksandra Subkienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja;
  • Komisijos narė – Larisa Sliesareva, psichologė;
  • Komisijos narė – Olga Skorochodova, logopedė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
  • Komisijos narė – Galina Vincukevičienė, gimnazijos tarybos pirmininkė, geografijos ir technologijų mokytoja metodininkė;
  • Komisijos narė – Regina Račkauskienė, metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Komisijos narė – Erika Jurkevičiūtė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.

Išsamesnė informacija tel. (8-5) 245 9127; (8-5) 245 79 28