Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Mokinių priėmimas

Informuojame, kad prašymai dėl vaiko priėmimo į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes registruojami centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje svietimas.vilnius.lt. Kovo 1-10 d. tėvai turi galimybę pasitikrinti informacinėje sistemoje, ar pasirinktoje įstaigoje yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės ir kiek vaikų planuojama priimti. Grupės formuojamos kovo 18-31 d.

Tėvai (globėjai), kurie gaus pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 kalendorinių dienų turės pasirašyti el. ugdymo sutartis. Vaikai, kurių tėvai (globėjai) nepasirašys el. ugdymo sutarties per nustatytą terminą, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilėje.

Į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 1-12 klases priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai laisvu (ne teritoriniu) principu.

Prašymai mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje pateikiami nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. internetu per e. sistemą svietimas.vilnius.lt. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-18 metų vaikas prašymą pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

Išsamesnė informacija tel. (8-5) 245 9127; (8-5) 245 79 28

Priėmimo į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnaziją tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Priimtų/nepriimtų mokinių sąrašas

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija