Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Mokinių priėmimas

Į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 1-12 klases priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai laisvu (ne teritoriniu) principu.

Prašymai mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje pateikiami nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. internetu per e. sistemą svietimas.vilnius.lt. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-18 metų vaikas prašymą pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

Išsamesnė informacija tel. (8-5) 245 9127; (8-5) 245 79 28

Priėmimo į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnaziją tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas

Priimtų/nepriimtų mokinių sąrašas

Mokinių sąrašas į atsilaisvinusias vietas

Atnaujintas mokinių sąrašas į atsilaisvinusias vietas

Atnaujintas mokinių sąrašas į atsilaisvinusias vietas