Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Mokinių priėmimas

Priėmimas į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos darželio grupes

Informuojame, kad prašymai dėl vaiko priėmimo į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes registruojami centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje svietimas.vilnius.lt. Kovo 1-10 d. tėvai (globėjai) turi galimybę pasitikrinti informacinėje sistemoje, ar pasirinktoje įstaigoje yra formuojamos jų vaikų amžiaus grupės, gali pateikti naujus arba redaguoti prašymus. Kovo 18-31 d. – vaikų priskyrimas į ugdymo įstaigą (negalima pateikti naujų ir redaguoti prašymų).

Tėvai (globėjai), kurie gauna pranešimą dėl vaiko priskyrimo į ugdymo įstaigą, per 10 kalendorinių dienų turi pasirašyti el. sutartis. Vaikai, kurių tėvai (globėjai) nepasirašys el. ugdymo sutarties per nustatytą terminą, bus išbraukiami iš sąrašo ir apie atsiradusias laisvas vietas pranešama laukiantiems eilėje.

Priėmimas į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnaziją nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

Informuojame, kad 2024 m. kovo 1 d. prasideda elektroninė registracija į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnaziją. Prašymai mokytis pateikiami nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. internetu per e. sistemą svietimas.vilnius.lt. Mokiniai, kurie pereina mokytis į penktą, devintą (I gimnazijos) ar vienuoliktą (III gimnazijos) klasę toje pačioje mokykloje, t.y., Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje, taip pat teikia prašymą per e. sistemą svietimas.vilnius.lt (jie priimami be eilės). Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-18 metų vaikas prašymą pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

Užsieniečių priėmimas

Asmenys, atvykę iš užsienio gyventi į Vilnių ir neturintys galimybės patys užpildyti prašymo el. prašymų teikimo sistemoje, t. y. prašymų teikimo laikotarpiu neturi suteiktų lietuviškų asmens kodų (tėvai ir/ar vaikas), el. paštu savivaldybe@vilnius.lt pateikia žemiau nurodytus dokumentus:


Išsamesnė informacija tel. +370 5 245 9127; +370 5 245 7928

Priėmimo į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnaziją tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo komisijos darbo tvarkos aprašas

Priėmimo grafikas

Priimtų/nepriimtų mokinių sąrašas

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija