Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Mokslo paskirties pastato Sietyno g. 21, Vilniuje, I etapo statybos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo konkursas

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, juridinio asmens kodas 191722390, adresas Sietyno g. 21, LT-04316 Vilnius, 2020 m. sausio 21 d. paskelbė CVP IS sistemoje naujo priestato statybos rangos darbų viešąjį pirkimą Nr.469707. Pirkimo metu gimnazija numato įsigyti mokslo paskirties pastato Sietyno g. 21, Vilniuje, I etapo statybos darbus, įskaitant darbo projekto parengimą pagal Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos pateikiamą statybos techninį projektą. Pirkimas vykdomas siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą projektą ENI-LLB-0-249 pagal Europos kaimynystės priemonę.

Pasiūlymai turi būti pateikti iki 2020 m. vasario 10 d. 15.00 val. tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

Šį straipsnį iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Už jo turinį atsako tik Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad šis leidinys atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija