Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Tautinės mažumos – Europos turtas“

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte „Tautinės mažumos – Europos turtas“, kuris vyks dvejus metus. Projekto partneriai - Punsko Kovo 11-osios licėjus, vienintelė Lenkijoje vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba, ir Hainuvkos II-asis licėjus su papildomu baltarusių kalbos mokymu (Lenkija). Projekto tikslas – susipažinti su įvairių tautų, kurios gyvena buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje, kultūriniu paveldu, pamatyti jų skirtumus ir tai, kas vienija. Projekto veiklos skatina ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, naujovėmis.

Projekto veikla 2018-2019 m.m.

Liaudies meno mėgėjų klubas

Moksleivių mainai Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje – 2019 m. kovo mėn.

Projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ mokytojų susitikimas Punske (Lenkija)

Tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ dalyvių susitikimas Punske (Lenkija)

Tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ dalyvių susitikimas Hainuvkoje (Lenkija)

Projekto veikla 2019-2021 m.m.