Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Leading Future Minds”

Mūsų mokykla dalyvauja Erasmus+ projekte „Leading Future Minds” 2020-2022 m.m. Šio projekto tikslas – gerinti mokinių bendravimo ir bedradarbiavimo įgūdžius, kritinį mąstymą, anglų kalbos žinias, ugdyti pagarbų santykį su bendraamžiais ir su suaugusiaisiais bei formuoti sąmoningą, politiškai išprususį Europos pilietį. Projekte dalyvauja 4 šalys: Rumunija, Lietuva, Turkija, Graikija. 2020-2021m visi susitikimai vyko virtualioje erdvėje.

Pirmasis Erasmus+ projekto „Leading Future Minds” susitikimas Turkijoje.

Digital literacy and safe internet

Digital Literacy

World Water Day