Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Tarptautinis Erasmus+ projektas „Leading Future Minds”

(Atnaujinta )

Mūsų mokykla dalyvauja Erasmus+ projekte „Leading Future Minds” 2020-2022 m.m. Šio projekto tikslas – gerinti mokinių bendravimo ir bedradarbiavimo įgūdžius, kritinį mąstymą, anglų kalbos žinias, ugdyti pagarbų santykį su bendraamžiais ir su suaugusiaisiais bei formuoti sąmoningą, politiškai išprususį Europos pilietį. Projekte dalyvauja 4 šalys: Rumunija, Lietuva, Turkija, Graikija. 2020-2021m visi susitikimai vyko virtualioje erdvėje.

Pirmasis Erasmus+ projekto „Leading Future Minds” susitikimas Turkijoje

Antrasis Erasmus+ projekto „Leading Future Minds“ susitikimas Lietuvoje

Trečiasis Erasmus+ projekto „Leading Future Minds“ susitikimas Graikijoje

Ketvirtasis Erasmus+ projekto „Leading Future Minds“ susitikimas Rumunijoje

Digital literacy and safe internet

Digital Literacy

World Water Day

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija