Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija - aktyvi mokykla

2020 metai Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos bendruomenei buvo sėkmingi, nes tapome pripažinta nacionaliniu lygmeniu aktyvia mokykla.

Aktyvi mokykla – tai mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir integruojant fizinį aktyvumą į kasdieninį mokyklos gyvenimą.

2020 m. gruodžio 15 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino gimnazijos fizinio aktyvumo skatinimo veiklos planą ir priėmė sprendimą pripažinti Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnaziją aktyvia mokykla. Tai džiuginantis įvertinimas, kuris įpareigoja tęsti fizinio aktyvumo skatinimo veiklas gimnazijoje.

Daugiau informacijos rasite čia

AKTYVI MOKYKLA: koncepcija, ženklas, vertinimas