Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Dailyraščio konkursas „Pranciškus Skorina arba kaip pas mus atkeliavo knyga“

2022 m. vasario-kovo mėn. vyko dailyraščio konkursas „Pranciškus Skorina arba kaip pas mus atkeliavo knyga“, skirtas Pranciškaus Skorinos metams paminėti. Konkursą organizavo Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos metodinė taryba. Visi dalyviai buvo skirstomi į tris grupes: 3-6 klasių mokiniai, 7-8, I-IV g klasių mokiniai ir suaugusieji. Kiekviena grupė rašė skirtingus tekstus lietuvių ir baltarusių kalbomis. Džiugu, kad dailyraščio konkurse dalyvavo gausus būrys gimnazijos bendruomenės narių, taip pat sulaukėme darbų ir iš kitų Lietuvos ugdymo įstaigų.

Vertinimo komisija išrinko dailiausiai rašančius mokinius ir suaugusiuosius.

3-6 klasių mokinių grupė:

  • I vieta – Michailas D. (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, 4 kl.);
  • II vieta – Sofya P. (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, 4 kl.);
  • III vieta – Vittorija S. (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, 6 kl.).

7-8, I-IV g klasių mokinių grupė:

  • I vieta – Anastasija J. (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, IV g kl.);
  • II vieta – Beata S. (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, IV g kl.);
  • III vieta – Marieta I. (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, 8 kl.).

Suaugusiųjų grupė:

  • I vieta – Jelena Zabelskaja (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, pradinio ugdymo mokytoja);
  • II vieta – Volha Ihnatsik (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, pradinio ugdymo mokytoja);
  • III vieta – Teresa Šukelovič (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, matematikos mokytoja) ir Kristina Vitiukova (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, priešmokyklinio ugdymo mokytoja).

Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus! Dėkojame visiems konkurso dalyviams, vertinimo komisijai ir mokytojams, padėjusiems organizuoti dailyraščio konkursą.