Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Programa „Tyrinėjimo menas Vilniuje“

Šiais mokslo metais Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje įgyvendinama unikali gilaus mokymosi programa „Tyrinėjimo menas Vilniuje“. Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus švietimo pažangos centras drauge su kūrėjų asociacija „Kūrybinės jungtys“ gimnazijai sudarė galimybes dalyvauti šioje programoje ir įgyvendinti gilų, tyrinėjimu pagrįstą mokymosi procesą, ugdant mokinių kūrybingumą, kritinį mąstymą ir kitus svarbiausius XXI amžiaus gebėjimus.

Programą gimnazijoje sudaro du lygiagrečiai vykstantys procesai - Mokinių tyrinėjimo projektas ir Mokytojų klubas, kurių metu sprendžiami aktualūs su mokymusi susiję iššūkiai. Mokinių tyrinėjimo projekte dalyvauja 5 klasė, su šia klase dirbantys lietuvių kalbos ir matematikos mokytojai bei kuriantis praktikas. Kuriant ugdymo procesą vyksta eksperimentavimas, stiprinami tarpasmeniniai ryšiai, atskleidžiami ir ugdomi kūrybiniai gebėjimai, žinios ir įgūdžiai taikomi praktikoje, įtvirtinama nuolatinė proceso refleksija. Mokytojų klube pedagogai kartu su kuriančiu praktiku tyrinėja jiems aktualius ugdymo klausimus, diskutuoja, ieško sprendimų, praktikoje išbando inovatyvius mokymo metodus, reflektuoja savo patyrimą. Mokytojų klubo užsiėmimuose dalyvauja 10 mokytojų. Susitikimai su kuriančiais praktikais vyksta reguliariai, kas dvi savaites po 3-4 valandas.

Džiaugiamės, kad mokytojai kartu su kuriančiais praktikais rado būdų, kaip įtraukti mokinius į aktyvų mokymąsi, kaip kurti lygiaverčius, pagarbius mokymosi santykius, kaip ugdyti mokinių kūrybingumą ir kritinį mąstymą, o nuotolinio mokymo procesas tapo patrauklesnis, įvairesnis, suteikiantis daugiau galimybių.