Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Kviečiame mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 1-8, I-III g (9-11) klases priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai laisvu (ne teritoriniu) principu. Prašymai mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje pateikiami nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. internetu per e. sistemą svietimas.vilnius.lt. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-18 metų vaikas prašymą pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

Išsamesnė informacija tel. (8-5)245 9127; (8-5)245 79 28