Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

2022-ieji – Pranciškaus Skorinos metai

2022 metais sukanka 500 metų, kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo išspausdinta pirmoji knyga – Pranciškaus Skorinos „Mažoji kelionių knygelė“, Vilniuje buvo įkurta pirmoji Rytų Europoje spaustuvė. Suvokiant išskirtinį Pranciškaus Skorinos vaidmenį Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūrai, tarpkultūriniams Lietuvos ryšiams, Lietuvos valstybingumo raidai, 2022 metai paskelbti Pranciškaus Skorinos metais.

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje prasidėjo renginiai, skirti Pranciškaus Skorinos metams paminėti: vyko dailyraščio konkursas „Pranciškus Skorina arba kaip pas mus atkeliavo knyga“, veikia teminė paroda „Mūsų bibliotekos lobiai“. Gimnazijos bendruomenė dalyvavo ir kituose renginiuose, skirtuose Pranciškui Skorinai: sausio 20 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios už leidėją Pranciškų Skoriną, vasario 24-25 d. mokiniai ir mokytojai dalyvavo 22-osios Vilniaus knygų mugės renginiuose (pokalbis „Pranciškus Skorina: civilizacinio pasirinkimo strategijos“, Iljos Lemeškino monografijos „Pranciškaus Skorinos portretas“ pristatymas).

Renginių planas

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija