Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Ugdymas karjerai

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą.


UGDYMO KARJERAI KOMPETENCIJOS


Savęs pažinimo kompetencija:

 • Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas;
 • Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.

Naudingos nuorodos


Karjeros ir studijų galimybių pažinimo kompetencija:

 • Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją;
 • Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;
 • Pažinti kintantį darbo pasaulį.

Naudingos nuorodos


Karjeros planavimo kompetencija:

 • Kelti karjeros ir gyvenimo tikslus;
 • Priimti karjeros sprendimus;
 • Sudaryti karjeros planą.

Naudingos nuorodos


Karjeros įgyvendinimo kompetencija:

 • Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 • Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką;
 • Tikslingai ieškoti darbo.

Naudingos nuorodos


Mokinius ir tėvus individualiai konsultuoja gimnazijos ugdymo karjerai specialistė, gyvenimo įgūdžių mokytoja, psichologė.

Ugdymo karjerai veiklos planas

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija