Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Mokyklų miško sodinimas

Gimnazijos bendruomenė prisijungė prie ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „Myliu mišką“ kvietimo pasveikinti Vilnių 700-ojo gimtadienio proga ir pasodinti medelių kuriamame Mokyklų miške. Vilniaus miesto savivaldybė Mokyklų miškui skyrė 4 ha erdvės miško, iškirstam dėl medžių kenkėjo žievėgraužio, atkūrimui.

Balandžio 24 d. vyko Mokyklų miško sodinimas, kuriame dalyvavo gimnazijos bendruomenės atstovai – mokiniai, mokytojai, tėvai. Jie Fabijoniškių mikrorajone, šalia B. Krivicko g., pasodino 211 įsigytų medelių. Gimnazijos bendruomenės nariai, skyrę paramą VšĮ „Myliu mišką“ ir/ar dalyvavę miškasodyje, ne tik pasveikino miestą gimtadienio proga, bet ir susivienijo dėl kilnaus tikslo – miškingo ploto didinimo Vilniuje. Tebus tai prasminga dovana gimnazijai, netrukus švęsiančiai 30-tąjį jubiliejų.

Teauga ir ošia mūsų pasodinti medeliai Mokyklų miške!

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija