Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Laisvės gynėjų diena

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos bendruomenė prisijungė prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, kuri skirta paminėti prieš trisdešimt dvejus metus pasiektą pilietinę pergalę. Sausio 13 d. 8 valandą dešimčiai minučių languose buvo uždegtos vienybės, atminimo ir pergalės žvakutės pagerbiant žuvusius laisvės gynėjus. Šią dieną vyko klasių valandėlės, pilietiškumo pamokos apie Sausio 13-osios įvykius, jų reikšmę Lietuvai ir mums visiems. Mokiniai ir mokytojai dalyvavo edukacinėse ekskursijose, renginiuose, skirtuose Laisvės gynėjų dienai.

2023 m. sausio 12-13 d.

Eil. Nr.Renginio pavadinimasData
1.Spaudinių paroda „Sausio 13-oji gyva atmintyje“Sausio 12 d.
2.Kūrybinių darbų konkursas „Laisvės karta sako jiems AČIŪ“ (1 kl.)Sausio 12 d.
3.III-IV g kl. dalyvavimas Atminimo laužų uždegimo ceremonijoje prie Vilniaus televizijos bokštoSausio 12 d.17.30 val.
4.Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“Sausio 13 d. 8.00 - 8.10 val.
5.Filmų, skirtų Sausio 13-osios įvykiams atminti, peržiūra gimnazijos bibliotekoje: „Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė“, „Laužai prie parlamento“, „Sušaudytas himnas“, „The 13th of January“Sausio 13 d.
6.Klasės valandėlė „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“. Akcija „Neužmirštuolė“ (2 kl.)Sausio 13 d.
7.Integruotos veiklos (3-6 kl.): M.Nargėlaitė. „Pasaka vaikams apie Sausio 13 dienos įvykius“ (pasakos skaitymas, aptarimas iliustravimas) Integruotos veiklos (1-2 kl.): neužmirštuolės piešimas, linkėjimo rašymasSausio 13 d.
8.Rytmetis su knyga 1-4 kl. Garsinis skaitymas ir pasakų iliustravimas: M. Nargėlaitės „Pasaka vaikams apie sausio 13-sios įvykius“, V. Landsbergio „Sausio sniegenos“Sausio 13 d.
9.8 ir III g klasės mokinių dalyvavimas Sausio 13-osios minėjime Vyriausybės rūmuose: susitikimas su istoriku Norbertu Černiausku, filmo „Mes dainuosime“ (rež. Robert Mullan) peržiūra, paroda „Mes užaugome laisvi“Sausio 13 d.11.00 val.
10.7a, 7b kl. dalyvavimas Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje, Atvirų durų valandose Seimo Lietuvos laisvės gynėjų ir Vitražo galerijose (Seimo I rūmai)Sausio 13 d. 12.00 val.
11.I g kl. išvyka prie Vilniaus televizijos bokšto, žuvusiųjų pagerbimas (atminimo žvakių uždegimas)Sausio 13 d.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija