Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Tarptautinė mokykla, skirta Pranciškui Skorinai

2022 m. rugsėjo 12–18 dienomis Prahoje (Čekijoje) buvo organizuota pirmoji tarptautinė mokykla „Gydytojas, leidėjas ir sodininkas. 500 metų nuo P. Skorinos veiklos perkėlimo iš Prahos į Vilnių“, kurioje dalyvavo Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 6, I-IV g klasių mokiniai.

Mokykla buvo vienas iš renginių, skirtų Pranciškaus Skorinos metams Lietuvoje paminėti. Tarptautinėje mokykloje, atsižvelgiant į Pranciškaus Skorinos įvairialypę veiklą ir palikimą, buvo analizuojama Renesanso knygų kultūros ir leidybos istorijos problematika. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas praktinei pažinčiai su Pranciškaus Skorinos Praha, rusėnų leidėju ir unikaliais spaudos bei raštijos paminklais.

Tarptautinę mokyklą organizavo Karolio universitetas (Univerzita Karlova) kartu su partneriais: Lietuvių kalbos institutu, Čekijos Respublikos nacionaline biblioteka, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu. Mokyklą rėmė Karolio universiteto Rektoratas (pagal projektą POINT/Bi/2021-2-020) ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (pagal Švietimo programos priemonę 12-003-03-03-04). Renginį globojo J. E. p. Laimonas Talat-Kelpša, Lietuvos Respublikos ambasadorius Prahoje.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija