Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Įgyvendinamas projektas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje

Naujųjų mokslo metų pradžia Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje pasižymėjo reikšmingomis permainomis šios ugdymo įstaigos kasdieniame gyvenime. Šiemet gimnazija šventė ilgai lauktas įkurtuves. Nemaža dalis bendruomenės gavo progą įsikurti naujame pastate. Taip pat buvo suremontuotas ir senas mokyklos pastatas, o mokiniai pasidžiaugė sumontuota nauja įranga klasėse. Šis Europos Sąjungos finansuojamas projektas yra įgyvendinamas pagal Europos kaimynystės programą, padėjusią patenkinti ilgalaikius gimnazijos ugdymo proceso poreikius.

Projekto įgyvendinimo metu buvo pastatytas naujas priestatas (bendras naujojo priestato plotas – 1861,10 m2, naudingas plotas – apie 1081,76 m2); įrengta nauja sporto salė (su pagalbinėmis patalpomis), 5 kabinetai: gamtos mokslų, kalbų, muzikos/etnokultūros, IT. Kabinetai yra aprūpinti daugiafunkce modernia įranga, interaktyviomis lentomis, laboratorijos įranga bei mokslinėms bandymams pritaikyta reikalinga įranga. Naujame gimnazijos priestate įrengti moderni valgykla su virtuve, mokytojų holas, fojė. Taip pat buvo renovuoti ir esami pastatai. Renovuotų patalpų plotas apytiksliai siekia 170 m2. Įkurta papildoma erdvė ikimokyklinio ugdymo grupei ir technologijų kabinetas.

Projektas pradėtas įgyvendinti 2019 metų gegužės 14 dieną, planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga – 2022 metų spalio 13 diena. Projektui Nr. ENI-LLB-0-249, kurio tikslas pagerinti mokymosi sąlygas gimnazijos mokiniams, skirta suma siekia 2 777 778 eurus, iš kurių Europos Sąjungos lėšos sudaro 2 500 000 eurų.

Šis straipsnis iš dalies buvo finansuojamas Europos Sąjungos. Už jo turinį atsako tik Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, jokiu būdu negali būti laikoma, kad straipsnis atspindi Europos Sąjungos poziciją.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija