Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

„eTwinning“ projektas „Nuostabios rūšys Europoje“

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos vienuolika 6-8, I-II gimnazijos klasių mokinių kartu su partneriais iš Prancūzijos ir Graikijos 2021 m. rugsėjo-2022 m. balandžio mėn. dalyvavo „eTwinning“ projekte „Amazing species in Europe“ (liet. „Nuostabios rūšys Europoje“). Projekto tikslas – ugdyti mokinių atsakingą ir sąmoningą požiūrį į vietinių gyvūnų ir augalų rūšių pažinimą ir išsaugojimą, plėsti mokinių akiratį bei skatinti kūrybiškumą. Mokiniai fotografavo natūraliai gamtoje aptinkamas rūšis, rinko apie jas medžiagą ir ją pristatė – sukūrė skaitmenines knygas. Projekto dalyviai ne tik praplėtė savo žinias apie Europos laukinės floros ir faunos rūšis, bet ir susipažino su rūšimis juos supančioje aplinkoje, pasirengė kritiškai ir motyvuotai vertinti gamtoje vykstančius pokyčius.

Projektas buvo įdomus ir naudingas, nes sukurtose netradicinėse mokymosi aplinkose mokiniai tapo aktyviais, kūrybingais ir motyvuotais mokymosi proceso dalyviais. Jie patobulino ne tik gamtamokslinę kompetenciją, bet ir anglų kalbos komunikacinę, kūrybiškumo bei IKT taikymo kompetencijas.

Projektas baigėsi, tačiau liko įgytos žinios, kompetencijos bei suvokimas, kad biologinę įvairovę privalu saugoti ir branginti kiekvienam iš mūsų. Žemės ateitis – mūsų rankose, todėl svarbu ne tik žinoti, bet ir veikti.