Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Tyrinėtojų dienos

Birželio 21-22 dienomis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs „Tyrinėtojų dienų“ projektinių darbų pristatymas. Mokiniams buvo sudarytos sąlygos patiems rinktis juos dominančias temas, prisiimti atsakomybę už atliekamos temos projektą, jį planuoti, imtis iniciatyvos dirbant komandoje. 68 geriausi darbai pristatyti bendraamžiams ir mokytojams. Mokiniai tapo savarankiškesni, kūrybiškesni, ugdėsi kritinio mąstymo, kūrybiškumo, bendradarbiavimo, problemų sprendimo kompetencijas.