Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Tyrinėtojų dienos

Birželio 21-22 dienomis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs „Tyrinėtojų dienų“ projektinių darbų pristatymas. Mokiniams buvo sudarytos sąlygos patiems rinktis juos dominančias temas, prisiimti atsakomybę už atliekamos temos projektą, jį planuoti, imtis iniciatyvos dirbant komandoje. 68 geriausi darbai pristatyti bendraamžiams ir mokytojams. Mokiniai tapo savarankiškesni, kūrybiškesni, ugdėsi kritinio mąstymo, kūrybiškumo, bendradarbiavimo, problemų sprendimo kompetencijas.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija