Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Lietuvos laisvei - 25

Sausio 13-ąją Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos bendruomenė paminėjo Lietuvos laisvės gynimo 25-metį. Kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys įsisegė neužmirštuolės žiedą – atminties ir pagarbos laisvės kovotojams ženklą. Kaip ir kasmet, 8 valandą ryto prasidėjo pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija" : gimnazijos langus apšvietė atminimo ir pagarbos Sausio 13-osios didvyriams žvakutės. Vyko klasių valandėlės "Atminties pamoka", mokinių piešinių, plakatų paroda, knygų paroda "Jie žuvo už Lietuvos laisvę". Renginio, skirto Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui, metu skambėjo dainos ir posmai apie laisvę, tylos minute pagerbti laisvės gynėjai, paaukoję gyvybes už Lietuvą tą įsimintiną sausio 13-tąją. Po pietų mokiniai ir mokytojai dalyvavo iškilminguose renginiuose mieste. Taip buvo prisiminta prieš 25 metus Lietuvos piliečių vieningumo dėka pasiekta laisvė.