Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Projektas „Kultūrų maratonas“

Š.m. rugsėjo mėnesį mūsų gimnazijos mokiniai pradeda dalyvauti projekte „Kultūrų maratonas“. Jo tikslas – sudaryti patrauklias, netradicines, neformalias ugdymo sąlygas 8-9 klasių mokiniams iš skirtingų mokyklų, kuriose mokoma rusų, lietuvių, lenkų ir baltarusių kalbomis, bendrauti ir bendradarbiauti, susirasti naujų draugų. Projekte taip pat dalyvauja klasių vadovai, menų mokytojai, turintys ilgametės kūrybinės veiklos patirtį, tėvai. Tikimasi, kad šio projekto dėka mokiniai pažins kitų tautų papročius, tradicijas, supras jų vertybes, jie taps pakantesni ir tolerantiški įvairioms kultūroms.