Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Projektas „Tautų tiltas“

Jau antrus metus mūsų gimnazijos mokiniai dalyvauja projekte „Tautų tiltas“. Jo tikslas – skatinti šalies mokyklų skirtingomis mokomosiomis kalbomis mokinių bendravimą. Projekto metu mokiniai susipažino su lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių papročiais, tradicijomis, atskleidė savo mokyklos, tautos savitumą, unikalumą, gimtosios kalbos grožį.

Birželio 1 d. mūsų gimnazijoje vyko dainų įvairiomis kalbomis popietė, skirta Vaikų gynimo dienai. Spalio mėnesį mokiniai su muzikos mokytoja Valentina Kovalčuk dalyvavo etnokultūrinėje popietėje „Kultūrų spalvos“ Kalvelių „Aušros“ gimnazijoje ir konferencijoje „Tautų vaivorykštė“ Vilniaus Lazdynų mokykloje, kuri vyko lapkričio 8 d.

Projekto metu vykę mokyklų bendri renginiai padėjo atsiskleisti mokinių talentams, paskatino mokytojus bendradarbiauti bei pasidalinti gerąja patirtimi