Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Baltarusių (gimtosios) kalbos dienos

Gimtosios kalbos diena yra ypatinga kiekvienai tautai, nes nėra tautos be kalbos, nėra kalbos be jos puoselėtojų. Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos yra paskelbusios tarptautine gimtosios kalbos diena, siekiant įprasminti gimtosios kalbos svarbą. Mūsų gimnazijoje vyko daug renginių, skirtų šiai dienai paminėti.

2017 metai paskelbti Pranciškaus Skorinos metais. Norėdami pagerbti šį žymų visuomenės veikėją, vieną didžiųjų humanistų, knygų spausdinimo pradininką, mokiniai ir mokytojai padėjo gėlių prie memorialinės lentos Pranciškui Skorinai (Didžioji g. 19/2). Gimnazijos muziejuje buvo parengta ekspozicija „Skoriniana“, vyko parodos „Skorinos graviūros“, „Šimtmečių knygų išmintis“, skirtos Pranciškaus Skorinos Rusėniškosios Biblijos 500 metų sukakčiai paminėti. I-II g klasių mokiniai dalyvavo tradicinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Gerbkite gimtąjį žodį“. 6-8, І-ІІІ g klasių mokiniai dalyvavo baltarusių kalbos olimpiadoje, meninio skaitymo konkurse. Vasario 23 d. įvyko susitikimas su kultūrologu A. Suša, knygos „Pranciškus Skorina“ autoriumi.

Kalba – didžiausia tautos vertybė, todėl kiekvienas turime ginti ir saugoti gimtąją kalbą, kad išliktume savimi.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija