Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Tarptautinė mokinių mokslinė-praktinė konferencija „Iš XVI amžiaus į XXI“

Spalio 27 d. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje vyko tarptautinė mokinių mokslinė-praktinė konferencija „Iš XVI amžiaus į XXI“, skirta pirmosios spausdintos knygos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 500-mečiui paminėti. Renginyje dalyvavo mokiniai iš Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos, Aleksandro Puškino mokyklos, Žvėryno ir Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijų bei svečiai iš Baltarusijos Respublikos Gardino miesto gimnazijos, Ašmenos 2-osios ir Lydos 4-osios vidurinių mokyklų. Konferencijos dalyvius pasveikino Baltarusijos Respublikos ambasados patarėja Lietuvos Respublikoje Olga Dašinevič, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius doc. dr. Sigitas Narbutas, Minsko apskrities švietimo plėtotės instituto prorektorė Jelena Dovgun ir Baltarusijos valstybinio technologijos universiteto docentas, filologijos mokslų kandidatas Vladimir Kulikovič. Po konferencijos atidarymo visi dalyviai aplankė LMA Vrublevskių bibliotekos kilnojamąją parodą „Pranciškaus Skorinos Rusėniškajai Biblijai – 500“. LMA Vrublevskių bibliotekos direktorius doc. dr. Sigitas Narbutas pristatė parodą konferencijos dalyviams ir svečiams, supažindino su stenduose esančia medžiaga.

Apžiūrėję parodą konferencijos dalyviai sekcijose pristatė savo darbus. Mokiniai pasakojo apie humanisto, dailiųjų menų ir medicinos mokslų daktaro, vertėjo bei leidėjo Pranciškaus Skorinos gyvenimą ir veiklą, kūrybą, jo knygų meninį apipavidalinimą, kitus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės reformacijos veikėjus, kalbėjo apie tai, kas skatina žmones imti į rankas knygas ir jas skaityti. Konferencijos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi projektine, moksline tiriamąja veikla, puoselėti aktyvaus mokymosi idėją, atskleidžiant pirmosios spausdintos knygos LDK atsiradimo istoriją, švietėjo, humanisto, rašytojo, visuomenės veikėjo Pranciškaus Skorinos ir jo sekėjų asmenybes bei jų veiklą – buvo pasiektas. Renginio pabaigoje visiems dalyviams bei jų mokytojams įteiktos padėkos, o geriausių darbų autoriai apdovanoti diplomais ir atminimo dovanomis.

Nuoširdžiai dėkojame Baltarusijos Respublikos ambasadai Lietuvos Respublikoje, Vilniaus miesto savivaldybei, VšĮ Trakų švietimo centrui, padėjusiems organizuoti tarptautinę mokinių mokslinę-praktinę konferenciją „Iš XVI amžiaus į XXI“.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija