Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Garbingas apdovanojimas

Lapkričio 16 d., minint Tarptautinę tolerancijos dieną, Lietuvos Respublikos Seime pagerbti labiausiai prie daugiatautės Lietuvos vienijimo prisidėję žmonės ir institucijos. Gimnazijos direktorei Dianai Stachnovič Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė įteikė garbingą apdovanojimą - Aukso Garbės ženklą ,,Už nuopelnus”. Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina ir džiaugiasi šiuo direktorės apdovanojimu bei linki naujų pasiekimų toliau puoselėjant tautinį tapatumą, skatinant įvairių tautybių Lietuvos gyventojų kultūrinį dialogą.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija