Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Garbingas apdovanojimas

Lapkričio 16 d., minint Tarptautinę tolerancijos dieną, Lietuvos Respublikos Seime pagerbti labiausiai prie daugiatautės Lietuvos vienijimo prisidėję žmonės ir institucijos. Gimnazijos direktorei Dianai Stachnovič Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorė Vida Montvydaitė įteikė garbingą apdovanojimą - Aukso Garbės ženklą ,,Už nuopelnus”. Gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai sveikina ir džiaugiasi šiuo direktorės apdovanojimu bei linki naujų pasiekimų toliau puoselėjant tautinį tapatumą, skatinant įvairių tautybių Lietuvos gyventojų kultūrinį dialogą.