Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Švietimo, mokslo ir sporto ministro sveikinimas Vasario 16-osios proga