Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje diegiama Olweus patyčių prevencijos programa

(Atnaujinta )

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje diegiama viena iš efektyviausių smurto ir patyčių prevencijos programų – Olweus patyčių prevencijos programa (OPPP). Šią programą sukūrė ir moksliškai pagrindė norvegų profesorius Dan Olweus, kuris daugiau kaip 30 metų tyrinėja patyčių ir smurto problemas mokinių tarpe. Už savo mokslinį ir prevencinį darbą jis yra pelnęs reikšmingų apdovanojimų ir tarptautinį pripažinimą. Olweus patyčių prevencijos programa JAV Smurto tyrimų ir prevencijos centro buvo pripažinta viena iš 12 pačių efektyviausių smurto prevencinių programų pasaulyje. Ši programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos įgyvendinimo priemones ir vykdoma Lietuvos mokyklose nuo 2008 metų.

Olweus patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti keturiuose lygmenyse: mokyklos, klasės, individo, bendruomenės.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus patyčių prevencijos programos diegimo trukmė – 18 mėnesių. Programoje dalyvaujantis gimnazijos personalas yra apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga ir gauna reguliarias Olweus patyčių prevencijos programos instruktoriaus konsultacijas.

Programos įgyvendinimo principai:

 • Patyčių stabdymas – suaugusiojo atsakomybė ir pareiga.
 • Nuoširdus mokytojų požiūris į mokinius, domėjimasis jų veikla.
 • Mokykloje nustatytos teisingos ir tvirtos nepriimtino elgesio ribos, nepriimtinas elgesys netoleruojamas.
 • Kiekvieno mokyklos darbuotojo kompetencija – atpažinti patyčias bei gebėti tinkamai į jas reaguoti.
 • Mokiniams skelbiama pagrindinė Olweus patyčių prevencijos programos žinia – MŪSŲ GIMNAZIJOJE NESITYČIOJAMA.

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:

 • 1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
 • 2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
 • 3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
 • 4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Siekiant sumažinti patyčias, gimnazijoje yra:

 • paskirtas OPPP koordinatorius gimnazijoje;
 • sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
 • sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupės (MSG);
 • pakoreguotas mokytojų budėjimas;
 • sukurtos Drausminimo kopėtėlės.

Gimnazijos bendruomenės nariai – mokytojai ir kiti darbuotojai:

 • kas antrą savaitę susitinka ir 90 min. mokosi, analizuoja patyčių problemas, teikia konstruktyvius pasiūlymus patyčių sprendimo klausimais;
 • stebi mokinius klasėje ir už jos ribų;
 • aktyviai reaguoja į netinkamą mokinių elgesį;
 • individualiai bendrauja su patyčiose dalyvaujančiais mokiniais, susitinka su tėvais;
 • kartą per savaitę gimnazijoje vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias.
 • Tikimės, kad dalyvavimas Olweus patyčių prevencijos programoje padės sukurti saugią ir draugišką atmosferą mūsų gimnazijoje.

OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos) planas 2021-2022 m. m.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija