Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

„T.Y.čia“ piešinių konkursas

Š.m. gruodžio mėnesio pradžioje mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo piešinių konkurse, kurį organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Konkursas skirtas Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Pasaulio lietuvių metams paminėti. Šis renginys yra virtualaus festivalio „T.Y.čia“, siekiančio palaikyti tautinio tapatumo saugojimo ir suvokimo būtinumą, dalis. Jo tikslas – skatinti vaikų ir jaunuolių susidomėjimą lietuvių poezija, gilinti jų žinias apie Lietuvos poetus bei istorinę šalies praeitį. Konkurso dalyviai iliustravo pasirinktą lietuvių kalba parašytą eilėraštį.

Nuoširdžiai sveikiname II g klasės mokinę Agniją, tapusią piešinių konkurso, skirto Pasaulio lietuvių metams paminėti, 15 – 18 m. amžiaus grupės laureate.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija