Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

„T.Y.čia“ piešinių konkursas

Š.m. gruodžio mėnesio pradžioje mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo piešinių konkurse, kurį organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras. Konkursas skirtas Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtiems Pasaulio lietuvių metams paminėti. Šis renginys yra virtualaus festivalio „T.Y.čia“, siekiančio palaikyti tautinio tapatumo saugojimo ir suvokimo būtinumą, dalis. Jo tikslas – skatinti vaikų ir jaunuolių susidomėjimą lietuvių poezija, gilinti jų žinias apie Lietuvos poetus bei istorinę šalies praeitį. Konkurso dalyviai iliustravo pasirinktą lietuvių kalba parašytą eilėraštį.

Nuoširdžiai sveikiname II g klasės mokinę Agniją, tapusią piešinių konkurso, skirto Pasaulio lietuvių metams paminėti, 15 – 18 m. amžiaus grupės laureate.