Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Ugdymo proceso organizavimas ir gimnazijos darbas karantino laikotarpiu

Nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu vadovaujantis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašu, kuris išsiųstas atskiroms bendruomenės grupėms (mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)) „Mano dienynas“ pranešimu.

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija nuo 2020-03-16 iki 2020-04-17 asmenis konsultuos tik nuotoliniu būdu, lankytojai nepriimami.

Mokytojus ir mokinius skaitmeninių technologijų naudojimo klausimais konsultuoja gimnazijos techninių (IT) mokymo priemonių specialistas Aleksandr Janushkevich „Mano dienynas“ pranešimais, el. paštu aleksandr.janushkevich@gmail.com, telefonu +37066230258 (d.d. 10:00 – 14:00 val.).

Gimnazijos darbo karantino sąlygomis planas (COVID-19)

Įsakymas „Dėl Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupės sudarymo ir darbo karantino sąlygomis plano patvirtinimo“

Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį gimnazijoje, planas

Rekomendacijos pedagogams, mokiniams ir jų tėvams

Švietimo pagalbos specialistų konsultacijų laikas nuotoliniu būdu

Virtualios aplinkos, mokymo(si) ištekliai ir kita naudinga informacija

Nuotolinis mokymas. Rekomendacijos mokyklų darbuotojams „Kaip elgtis krizės situacijoje“

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija