Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Tarptautinė jaunųjų tyrėjų mokslinė-praktinė konferencija „Vanduo – Panemunės krašto turtas“

2020 m. gegužės 12 d. dvylika Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 7-8, II-III gimnazijos klasių mokinių dalyvavo tarptautinėje jaunųjų tyrėjų mokslinėje-praktinėje nuotolinėje konferencijoje „Vanduo – Panemunės krašto turtas“. Šį renginį organizavo ir konferencijos dalyvius virtualiu tiltu sujungė Lydos 4-oji vidurinė mokykla (Baltarusijos Respublika), įgyvendindama ES projekto ENI-LLB-0-249 „Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos kūrimas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir VšĮ „Lydos 4-oji vidurinė mokykla“ veiklas. Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų ir veiksmingą mokinių, mokytojų, mokyklų bendradarbiavimą atliekant tiriamąją veiklą ir dalijantis gerąja gamtos mokslų ugdymo(si) patirtimi. Mokiniai ne tik pristatė aktualius tiriamuosius darbus apie vandenį, kuriuos atliko vadovaujami mokytojų, bet ir dalinosi gamtamokslinio tyrinėjimo patirtimi. Komisija, įvertinusi visus pateiktus ir pristatytus darbus, išrinko geriausius ir paskirstė prizines vietas. Mūsų gimnazijos mokiniai už sėkmingą darbų pristatymą ir dalyvavimą konferencijoje buvo apdovanoti I, II, III laipsnio diplomais ir padėkomis.

Konferencijai skirtas laikas prabėgo nepastebimai greitai. Džiugu, kad tiriamoji veikla mokiniams yra įdomi ir suteikia daug teigiamų emocijų. Linkime jauniesiems tyrėjams tolesnės sėkmės ir lauksime jų naujų darbų pristatymo.

Gimnazija vykdo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybė

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga

Mokomoji kalba - baltarusių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191722390

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija

Sietyno g. 21, Vilnius LT-04316

Tel. / faksas +370 5 245 9127

rastine@skorinos.vilnius.lm.lt

© 2024 Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija