Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius2017 metai2018 metai
Ugdymo įstaigos administracija      
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui) 2 486,73 556,25
Tarnautojai ugdymo įstaigose      
Mokytojas 31 573,12 609,83
Priešmokiklinio ugdymo pedagogai 2 680,20 747
Kiti darbuotojai      
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, budėtojas-sargas, rūbininkas) 9 375 400