Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas2016 metai2017 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičiusII ketv.
Ugdymo įstaigos administracija      
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui) 485,48 2 486,77
Tarnautojai ugdymo įstaigose      
Mokytojas 558,02 31 568,79
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 194,81 2 349,17
Kiti darbuotojai      
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Budintis (sargas, kiemsargis, apsaugos darbuot.) 365 6 380
Valytojas 365 4 380