Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimasDarbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius2016 metai2017 metai
Ugdymo įstaigos administracija      
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui) 2 485,48 486,73
Tarnautojai ugdymo įstaigose      
Mokytojas 32 558,02 573,12
Kiti darbuotojai      
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas 2 194,81 393,31
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, budėtojas-sargas, rūbininkas) 9 365 375