Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas 2017 metai 2018 metai
Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičiusII ketv.
Ugdymo įstaigos administracija      
Direktorius 1157,54 1 1175,28
Direktoriaus pavaduotojas (ugdymui) 486,73 2 (po 0,5) 510,24
Tarnautojai ugdymo įstaigose      
Mokytojas 573,12 32 589,53
Priešmokiklinio ugdymo pedagogai 680,20 2 717,1
Kiti darbuotojai      
Ugdymo aprūpinimo darbuotojai      
Aptarnaujantis personalas (valytojas, kiemsargis, budėtojas-sargas, rūbininkas) 375 9 400