"Tyrėjų naktis"

Rugsėjo 23 d. gimnazijoje vyko tradicinis renginys "Tyrėjų naktis". Jame dalyvavo I, II, IV gimn. klasių mokiniai, kurie atliko įvairius eksperimentus, projektinius darbus: tyrė dirvožemį, kerpes prie gimnazijos esančiame miškelyje, tyrinėjo daiktus skirtingais didinimo prietaisais ir kt. Mokantis biologijos, chemijos, fizikos, geografijos ar kitų dalykų reikia suprasti ir išmokti daug sudėtingų sąvokų. Mokiniai, atlikdami tyrimus, turi galimybę geriau suprasti juos supančią aplinką bei įvairius reiškinius. Todėl daugelis, atėję į renginį tik pasižiūrėti, kitais metais patys tampa "Tyrėjų nakties" dalyviais.

"Tyrėjų nakties" programa

2015.09.23 15:30 val.

Chemijos sekcija

Sekcijos vadovė: Svetlana Griško, biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė

Konsultantai: Dmitrij Šilov (II g.kl.)

Veikla:

Integruotas chemijos – technologijų projektas „Dirvožemio tyrimas“

Tyrimo metodika: Eksperimentas

Praktinis darbas: "Spalvos kreidelės"

 

Geografijos sekcija

Sekcijosvadovė: GalinaVincukevičienė, geografijosirtechnologijų mokytojametodininkė

Konsultantai: Ivan Zotov (I g.kl.)

Veikla:

Integruotas biologijos – geografijos projektas "Kerpės – aplinkos bioindikatoriai"

 

Biologijos sekcija

Sekcijos vadovė: Svetlana Griško, biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė

Konsultantai: Karolina Savicka (I g.kl.), Arina Taraškevič (I g.kl.)

Veikla:

Biologijos pamoka-renginys "Žvilgsnis per mikroskopą".

 

Fizikos sekcija

Sekcijos vadovė: Ramunė Goberienė, fizikos vyresnioji mokytoja

Konsultantai: Artemij Ruseckij (IV g.kl.), Pavel Isajenko (IV g. kl.)

Veikla:

Praktinis darbas "Elektrinių reiškinių tyrinėjimas"

 

  • IMG
  • IMG
  • IMG
  • IMG
  • IMG
  • IMG

 

Organizatoriai:

  • Svetlana Griško, biologijos ir chemijos mokytoja metodininkė.
  • Galina Vincikevičienė, geografijos ir technologijų mokytoja metodininkė.
  • Ramunė Goberienė, fizikos vyresnioji mokytoja.