Kvietimas

Vilniaus baltarusių gimnazijai 2019 metų vasario 1 dieną sukaks 100 metų!

Maloniai kviečiame visus buvusius ir esamus gimnazijos bendruomenės narius bei svečius į šio garbingo jubiliejaus ir Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 25-ojo gimtadienio proga organizuojamus renginius!

Renginių planas

2019 m. vasario 1 d. (penktadienį)

2019 m. vasario 8 d. (penktadienį)