Kvietimas

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija 2016 m. vasario 1 d. maloniai kviečia vaikus, ketinančius lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę, būsimus pirmokus, jų tėvelius ir visus, norinčius susipažinti su gimnazija, į Atvirų durų dienos renginius, kuriuose dalyvaus priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ir pradinių klasių mokiniai. Bus organizuojamos atviros pamokos, neformaliojo ugdymo užsiėmimų pristatymas, pokalbiai su gimnazijos administracija, psichologo konsultacijos.

ATEIKITE, LAUKIAME JŪSŲ!

Atvirų durų diena priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pradinių klasių mokinių tėvams

2016 m. vasario 1 d.

Eil.Nr.Renginio pavadinimasLaikasVieta
 1. Registracija 8:30-8:45 I aukšto fojė
 2. Susitikimas su gimnazijos administracija (gimnazijos pristatymas) 8:50-9:10
(1 pamoka)
Salė
 3. Ekskursija po gimnaziją 9:15-9:35
(1 pamoka)
 
 4. Individualios psichologo konsultacijos tėvams 9:40-11:00
11:45-13:00
Psichologo kabinetas
Atviros pamokos ir užsiėmimai
 5. Kompleksinis užsiėmimas priešmokyklinėje grupėje „Žiemos pramogos“ 9:45-10:15
(2 pamoka)
Priešmokyklinio ugdymo grupė „Saulytė“
Integruota gimtosios kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka 2 klasėje „Kelionė į Žiemos šalį“ 9:45-10:30
(2 pamoka)
2 klasė
Lietuvių kalbos užsiėmimas priešmokyklinėje grupėje „Spalvų pasaulyje“ 10:40-11:10
(3 pamoka)
Priešmokyklinio ugdymo grupė „Saulytė“
Matematikos pamoka 3 klasėje „Dalijimas iš vienaženklio skaičiaus“ 10:40-11:25
(3 pamoka)
3 klasė
Popietė 1 klasėje „Kelionė į Pasakų šalį“            11:45-12:20
(4 pamoka)
1 klasė
Popietė 4 klasėje „Vilniaus baltarusių gimnazijos istorija“ 11:45-12:30
(4 pamoka)
Baltarusių kalbos kabinetas-muziejus (I gimn. klasė)
 6. 1–4 kl. neformaliojo ugdymo veiklos pristatymas 12:50-13:35
(5 pamoka)
Salė