Projektas „Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir Lydos valstybinėje vidurinio lavinimo mokykloje Nr.4 sukūrimas“

2019 m. gegužės 15 d.Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje prasidėjo projekto ENI-LLB-0-249 „Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir Lydos valstybinėje vidurinio lavinimo mokykloje Nr.4 sukūrimas“ įgyvendinimas. Jis vykdomas 2014-2020 m. pagal Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto tikslas – gerinti švietimo paslaugų kokybę ir sukurti modernią etnokultūrinę aplinką Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos ir Lydos valstybinės vidurinio lavinimo mokyklos Nr.4 mokiniams, sudaryti sąlygas vietos tautinių bendrijų aktyvesniam dialogui Vilniuje ir Lydoje, skatinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai:

  • rekonstruoti Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos senąjį pastatą ir pastatyti naują priestatą, pritaikant gimnazijos aplinką etnokultūrinio ugdymo reikmėms;
  • aprūpinti gimnaziją modernia ugdymo įranga ir priemonėmis, sudarant prielaidas mokymosi turiniui tobulinti ir švietimo paslaugų kokybei gerinti;
  • atnaujinti Lydos valstybinės vidurinio lavinimo mokyklos Nr.4 infrastruktūrą, sudarant sąlygas etnokultūriniam neformaliam ugdymui organizuoti ir švietimo paslaugų kokybei gerinti;
  • parengti metodologinę ir mokomąją medžiagą etnokultūriniam mokinių ugdymui.

Projektas finansuojamas ES (90 proc.) ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis (10 proc.). ES finansavimas sudaro 2,5 mln. eurų.

logo