ES projekto ENI-LLB-0-249 administracinis susitikimas

Įgyvendinant tarptautinį ES projektą ENI-LLB-0-249 „Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir Lydos 4-ojoje vidurinėje mokykloje sukūrimas“ 2019 m. gruodžio 13 d. Vilniuje vyko Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos ir Lydos mokyklos Nr. 4 projekto administracinių grupių susitikimas. Jo metu buvo aptarti projekto pirmojo pusmečio įgyvendinimo rezultatai. Lydos partneriai supažindino su projekto įgyvendinimo ataskaitos projektu. Partneriai pasidalijo projekto įgyvendinimo praktiniais aspektais, aptarė einamuosius klausimus, suderino artimiausių renginių ir susitikimų datas.

logo