Projektas „Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos kūrimas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir VŠĮ „Lydos 4-oji vidurinė mokykla“

2019 m. gegužės 15 d. Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje prasidėjo projekto ENI-LLB-0-249 „Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos kūrimas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir VŠĮ „Lydos 4-oji vidurinė mokykla“ įgyvendinimas. Jis vykdomas 2014-2020 m. pagal Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Projekto tikslas – gerinti švietimo paslaugų kokybę ir sukurti modernią etnokultūrinę aplinką Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos bei Lydos 4-osios vidurinės mokyklos mokiniams, sudaryti sąlygas vietos tautinių bendrijų aktyvesniam dialogui Vilniuje ir Lydoje, skatinti švietimo įstaigų bendradarbiavimą.

Projekto uždaviniai:

  • rekonstruoti Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos senąjį pastatą ir pastatyti naują priestatą, pritaikant gimnazijos aplinką etnokultūrinio ugdymo reikmėms;
  • aprūpinti gimnaziją modernia ugdymo įranga ir priemonėmis, sudarant prielaidas mokymosi turiniui tobulinti ir švietimo paslaugų kokybei gerinti;
  • atnaujinti VŠĮ „Lydos 4-oji vidurinė mokykla“ infrastruktūrą, sudarant sąlygas etnokultūriniam neformaliam ugdymui organizuoti ir švietimo paslaugų kokybei gerinti;
  • parengti metodologinę ir mokomąją medžiagą etnokultūriniam mokinių ugdymui.

Projektas finansuojamas ES (90 proc.) ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis (10 proc.). ES finansavimas sudaro 2,5 mln. eurų.

Vaikų vasaros stovykla „Kartu smagiau“

Etnokultūrinė stovykla Lydoje

Projekto ENI-LLB-0-249 „Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos kūrimas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir VŠĮ „Lydos 4-oji vidurinė mokykla“ partnerių administracinis susitikimas Lydoje

Etnokultūros diena

ES projekto ENI-LLB-0-249 administracinis susitikimas

Mokslo paskirties pastato Sietyno g. 21, Vilniuje, I etapo statybos darbų ir darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo konkursas

Folkloro festivalis „Mūsų paveldas“

ES projekto ENI-LLB-0-249 administracinis susitikimas

Mokslo paskirties priestato statyba

Tarptautinis jaunųjų tyrinėtojų konkursas „Mūsų palikimas“

Seminaras-praktikumas „Etnokultūros elementų naudojimas šiuolaikiniame ugdymo procese“

logo