Mieli Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos bendruomenės nariai!

2018 m. į gimnazijos paramos fondą Jūs pervedėte 2046,34 Eur. Dėkojame visiems už paramą gimnazijai ir kviečiame vėl paremti, pervedant 2% Jūsų pajamų mokesčio. Remdami Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnaziją Jūs prisidėsite prie gimnazijos aplinkos ir saugumo sąlygų gerinimo, mokymo priemonių įsigijimo. Jums padedant mūsų gimnazija taps dar patrauklesnė ir saugesnė.

Jums nutarus 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio skirti Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijai prašome iki 2019 m. gegužės 1 dienos užpildyti formą FR0512 v.3 ir Jūsų pasirinktu būdu pateikti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai:

 1. Elektroniniu būdu per EDS (prisijunkite prie VMI deklaravimo sistemos adresu: deklaravimas.vmi.lt).
 2. Įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui (Ulonų g. 2, LT-01509 Vilnius).
 3. Išsiųsti mokesčių administratoriui paštu adresu:
  • VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento
  • Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui
  • Neravų g. 8,
  • Druskininkai LT-66257.
 4. Pateikti per e. VMI mobiliąją aplikaciją.

Prašymo FR0512 forma
Formos pildymo taisyklės

Formą FR0512 (versija 03) pildykite DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS raidėmis.

Duomenų įvedimas:

 • 1 – įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo asmens kodas;
 • 2 – įrašomas telefono kodas ir numeris;
 • 3V – įrašomas gyventojo VARDAS;
 • 3P – įrašoma gyventojo PAVARDĖ;
 • 4 – įrašomas gyventojo ADRESAS;
 • 5 – įrašomas mokestinis laikotarpis 2018;
 • 6S – įrašomas „X“ ženklas;
 • E1 – įrašomas skaičius 2, kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;
 • E2 – įrašomas paramos gavėjo kodas – 191722390;
 • E3 – įrašoma mokesčio dalies paskirtis – VILNIAUS PRANCIŠKAUS SKORINOS GIMNAZIJAI;
 • E4 – įrašoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) 2,00;
 • E5 – užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienus metus. Galima nurodyti iki kurių metų skiriama parama.

Spaudžiame mygtuką „Tikrinti dokumentą“.
Spaudžiame mygtuką „Pateikti“ („Pateikti dokumentą VMI“).
Patvirtiname deklaracijos pateikimą.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą gimnazijai.
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos administracija