Mieli Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos bendruomenės nariai!

DĖKOJAME visiems už paramą gimnazijai ir kviečiame ją vėl paremti, pervedant 2% Jūsų pajamų mokesčio.

2016 m. į gimnazijos paramos fondą Jūs pervedėte 2620,13 Eur.

Remdami Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnaziją Jūs prisidėsite prie gimnazijos aplinkos gerinimo, mokymo priemonių įsigijimo ir t.t.

Vilniaus Pranciškaus Skorinos mokinių tėvų paramos gimnazijai fondo rekvizitai:

 • Įmonės kodas: 191722390
 • Adresas: Sietyno g. 21, Vilnius
 • Banko pavadinimas: SEB Vilniaus bankas
 • Banko kodas: 70440
 • Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT54 7044 0600 0456 1133

 

Kaip galima skirti savo 2% gimnazijai?

1. Elektroniniu būdu per EDS (prisijunkite prie VMI deklaravimo sistemos adresu: deklaravimas.vmi.lt).

2. Užpildant prašymo pervesti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio formą FR0512 (versija 03) popierinį variantą.

Prašymo FR0512 forma

Formos pildymo taisyklės

Atkreipiame dėmesį, kad prašymą pateikti gali tik pats paramos davėjas (iš įstaigų ir organizacijų, kurioms parama skiriama, užpildyti teikėjų prašymai nepriimami).

Prašymą gyventojas (jo atstovas) gali pateikti tokiais būdais:

 1. centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka – elektroniniu būdu per EDS;
 2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;
 3. atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

 

Formą FR0512 (versija 03) pildykite DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS raidėmis.

 • 1 laukelyje – įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo asmens kodas;
 • 2 laukelyje – įrašomas telefono kodas ir numeris;
 • 3V laukelyje – įrašomas gyventojo VARDAS;
 • 3P laukelyje – įrašoma gyventojo PAVARDĖ;
 • 4 laukelyje – įrašomas gyventojo ADRESAS;
 • 5 laukelyje – įrašomas mokestinis laikotarpis 2016;
 • 6S laukelyje – įrašomas „X“ ženklas;
 • E1 laukelyje – įrašomas skaičius 2 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą;
 • E2 laukelyje – įrašomas paramos gavėjo kodas – 191722390;
 • E4 laukelyje – įrašoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) 2,00;
 • E5 laukelyje – užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2016 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2020 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2017–2019 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą gimnazijai,
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos administracija