Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimo komisija

Pirmininkė - Jūratė Norvaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Komisijos nariai:

  • Larisa Sliesareva, psichologė
  • Olga Skorochodova, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
  • Galina Vincukevičienė, gimnazijos tarybos pirmininkė
  • Jelena Baziuk, metodinės tarybos pirmininkė

Priėmimas į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupę 2017-2018 mokslo metams

Informuojame, kad prašymai dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę registruojami centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (registracijos į darželius sistema). Prašymai registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturės. Tėvai prašymus gali teikti elektroniniu būdu darzelis.vilnius.lt  arba atvykus į Vilniaus miesto savivaldybę. Grupės sudaromos gegužės mėnesį, todėl vaikus, norinčius lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę nuo 2017 m. rugsėjo mėn., reikia užregistruoti iki balandžio 30 d.

Priėmimas į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 1-8, I-III g (9-11) klases 2017-2018 mokslo metams

Informuojame, kad prašymų mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 1-8, I-III g (9-11) klasėse pateikimo pradžia 2017 m. kovo 1 d. Prašymai pildomi internetu. Prašymų formos skelbiamos Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje svietimas.vilnius.lt. Internetu užpildyti prašymai automatiškai perduodami gimnazijai. Neturintys galimybių užpildyti prašymo namuose internetu, jį galės užpildyti atvykę į gimnaziją.

Į gimnaziją priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai laisvu (ne teritoriniu principu) savo pačių ir (ar) tėvų (globėjų, rūpintojų) apsisprendimu. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą be eilės priimami vaikai, baigę gimnazijoje priešmokyklinio ugdymo programą. Mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą be eilės priimami mokiniai, baigę gimnazijoje pradinio ugdymo programą (4 klasę) ir pageidaujantys mokytis 5 klasėje, ir (ar) mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį gimnazijoje (8 klasę) bei pageidaujantys mokytis I g (9) gimnazijos klasėje. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą be eilės priimami mokiniai, baigę gimnazijoje pagrindinio ugdymo programą (II g (10) klasę) ir pageidaujantys mokytis III g (11) klasėje.

Išsamesnė informacija tel. (8-5) 245 9127; (8-5) 245 79 28.

Informuojame, kad visų, pageidavusių mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje nuo 2017 m. rugsėjo 1 d., prašymai patenkinti.