Mokinių priėmimas

Prašymai mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje pateikiami nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d. internetu per e. sistemą svietimas.vilnius.lt. Neturintys galimybių užpildyti prašymo namuose internetu, jį galės užpildyti atvykę į gimnaziją.

Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14–18 metų vaikas prašymą pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį sutikimą.

Mokinių priėmimo komisija:

  • Komisijos pirmininkė – Jūratė Norvaišienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Komisijos sekretorė – Aleksandra Subkienė, lietuvių kalbos mokytoja;
  • Komisijos narė – Larisa Sliesareva, psichologė;
  • Komisijos narė – Olga Skorochodova, logopedė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
  • Komisijos narė – Galina Vincukevičienė, gimnazijos tarybos pirmininkė, geografijos ir technologijų mokytoja metodininkė;
  • Komisijos narė – Jelena Baziuk, metodinės tarybos pirmininkė, baltarusių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Komisijos narė – Jelena Zabelskaja, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 245 9127; (8 5) 245 7928