Priėmimas į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupę

Informuojame, kad prašymai dėl vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę registruojami centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje svietimas.vilnius.lt. Prašymai registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturi. Grupės sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint priešmokyklinio ugdymo grupę lankyti 2021 m. rugsėjo mėn., reikia užregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios.

Plačiau...

Mokinių priėmimas

Į Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos 1-12 klases priimami Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai laisvu (ne teritoriniu) principu.

Prašymai mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje pateikiami nuo kovo 1 d. iki kovo 31 d. internetu per e. sistemą svietimas.vilnius.lt. Prašymų pateikimo laikas gali būti pratęsiamas, jeigu lieka laisvų vietų. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-18 metų vaikas prašymą pateikia pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą.

Plačiau...