Mokinių, priimamų mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., sąrašas (atnaujintas)

1 KLASĖ
59700
60668
60747
60756
60762
60937
61938
62664
64176
64649
65381
66000
68013
70495
70508
71101
2 KLASĖ
68209
71083
3 KLASĖ
62369
67570
69749
70614
72079
4 KLASĖ
70506
71085
5 KLASĖ
65153
72138
6 KLASĖ
71184
7 KLASĖ
71709
9 KLASĖ
68207
70753
10 KLASĖ
61281