Mokinių, priimamų mokytis Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d., sąrašas (atnaujintas)

1 KLASĖ
59700
60668
60747
60756
60762
60937
61938
62664
64176
64649
65381
66000
70495
70508
71101
72459
72743
2 KLASĖ
68209
71083
72656
72886
3 KLASĖ
70614
72079
72742
72927
4 KLASĖ
71085
72620
72655
5 KLASĖ
65153
72138
72384
6 KLASĖ
72885
73063
7 KLASĖ
71709
73064
9 KLASĖ
68207
70753
72361
72443
10 KLASĖ
61281
72884
72892