Seminaras-praktikumas „Etnokultūros elementų naudojimas šiuolaikiniame ugdymo procese“

2021 m. gegužės 5 d. įgyvendinant projektą „Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos kūrimas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir VšĮ „Lydos 4-oji vidurinė mokykla“ nuotoliniu būdu vyko seminaras-praktikumas „Etnokultūros elementų naudojimas šiuolaikiniame ugdymo procese“.

Seminaro dalyviai – Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos ir VšĮ „Lydos 4-oji vidurinė mokykla“ pedagogai, asociacijos „Gudų mokyklos draugija“ nariai – aptarė naują požiūrį į etnokultūros mokymą ir etnokultūros elementų taikymą šiuolaikinėje švietimo aplinkoje; pasidalijo darbo patirtimi naudojant unikalų internetinį įrankį – „Baltarusių ir lietuvių etnokultūros skaitmeninė mokymo priemonė“(SMP), kurio pagrindinė paskirtis – palengvinti mokytojų darbą ugdant mokinių etnokultūrinius gebėjimus, sudaryti sąlygas mokiniams įgyti etninės kultūros pagrindus, skatinti mokymosi motyvaciją, įvairią bei savarankišką mokinio mokymosi veiklą naudojant virtualią mokymo(si) platformą. „Baltarusių ir lietuvių etninės kultūros skaitmeninė mokymo priemonė“ apima temas: etnografiniai regionai, liaudies menas ir tradiciniai amatai, kalendorinės šventės ir papročiai, šeimos apeigos, nacionalinė virtuvė, gamta tradicinėje kultūroje, liaudies architektūra, liaudies medicina. Kiekviena tema sudaryta iš įvairių veiklų/užduočių, demonstracinių ir/ar animacinių mokymo(si) objektų (MO), skirtų savarankiškam mokymuisi bei įsivertinimui tam tikrai amžiaus grupei: ikimokyklinio/pradinio ugdymo vaikams – I modulis (mokomieji žaidimai (kiekvienai temai sukurti ne mažiau kaip 3 žaidimai); 5-9 klasių mokiniams – II modulis (teorija ir interaktyvios užduotys/testai); 10-12 klasių mokiniams – III modulis (4-6 interaktyvios užduotys/testai, skirti įsivertinimui). Pasak seminaro dalyvių, ši SMP ypač naudinga nuotolinio mokymo sąlygomis, jos turinį galima pritaikyti baltarusių bei lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, muzikos, technologijų pamokose, neformaliajo ugdymo veiklose.   

Kviečiame susipažinti ir naudotis internetiniu įrankiu „Baltarusių ir lietuvių etnokultūros skaitmeninė mokymo priemonė“, kuris sukurtas įgyvendinant projektą „Šiuolaikinės etnokultūrinės aplinkos kūrimas Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje ir VšĮ „Lydos 4-oji vidurinė mokykla“. Nuorodą rasite čia: mo.skorinosgimnazija.lt

logo